STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92471 Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại vi (tên tiếng Anh: ASAHI Microcatheter) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1322021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội Còn hiệu lực
29/07/2021

92472 Vi ống thông hổ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3990 PL-TTDV Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Hạnh Nguyên Còn hiệu lực
11/11/2021

92473 Vi ống thông hỗ trợ điều trị lấy huyết khối đột quỵ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019419/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

92474 Vi ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KHÔI MINH 43/CV-KM Còn hiệu lực
17/10/2022

92475 Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL24/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
28/06/2019

92476 Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 104.21/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/07/2021

92477 Vi ống thông kèm dây dẫn (JMS Micro Catheter& Guide Wire ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1457/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2020

92478 Vi ống thông kèm vi dây dẫn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0121/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2021

92479 Vi ống thông kèm vi dây dẫn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0121-1/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/12/2021

92480 Vi ống thông kèm vi dây dẫn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0181/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2021