STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92501 Ống dẫn hướng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 472/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
25/08/2023

92502 Ống dẫn khí TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1672 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/07/2021

92503 Ống dẫn khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022

92504 Ống dẫn khí thở kèm bóng chứa khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022

92505 Ống dẫn khí y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 430-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

92506 Ống dẫn khí y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 377-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

92507 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 259-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

92508 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 105/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020

92509 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1290/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
01/09/2020

92510 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00124-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/10/2021