STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92511 Que lấy mẫu tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22001 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

92512 Que lấy mẫu tỵ hầu, họng hầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 35621CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Quang Dương Còn hiệu lực
22/06/2021

92513 Que lấy mẫu tỵ hầu, họng hầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
30/09/2021

92514 Que lấy mẫu và môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 217/ HappyKorea -2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
23/08/2021

92515 Que lấy mẫu vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 101PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Đã thu hồi
06/01/2021

92516 Que lấy mẫu vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 111 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
10/03/2021

92517 Que lấy mẫu vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 144 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
04/08/2021

92518 Que lấy mẫu vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1848A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
09/09/2021

92519 Que lấy mẫu vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 192 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2022

92520 Que lấy mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN 209/VT/PLTBYT-SWAB Công ty TNHH TM DV Vũ Thuận Còn hiệu lực
27/06/2019