STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92531 Ống thông chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210882 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
18/11/2021

92532 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181024 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
12/04/2020

92533 Ống thông lọc máu/thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018894 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
11/02/2020

92534 Ống thông siêu nhỏ 2 lòng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181025 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
12/04/2020

92535 Ống thông Stent graft TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 06-2022/PL-PT Còn hiệu lực
15/02/2022

92536 Ống thông động mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018892 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
11/02/2020

92537 Ống thông ( nội) khí quản TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 041-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
05/07/2019

92538 Ống thông (Catheter & Temperature Sensors) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 26/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
14/12/2023

92539 Ống thông (Catheter) ái nước chụp tạng, mạch não, mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 167.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2021

92540 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL40/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
24/06/2019