STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92541 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3206 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị An Việt Còn hiệu lực
07/04/2020

92542 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3183 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam Còn hiệu lực
13/04/2020

92543 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200228 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỆT MAY XV VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/04/2020

92544 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200236 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ECO GARMENT VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/04/2020

92545 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181038 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH Còn hiệu lực
23/04/2020

92546 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200239 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Còn hiệu lực
24/04/2020

92547 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200244 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ A2Z Còn hiệu lực
06/05/2020

92548 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 01/200000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nam Còn hiệu lực
11/05/2020

92549 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200221 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KIDS PLAZA Còn hiệu lực
12/05/2020

92550 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 267/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Còn hiệu lực
22/05/2020