STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92541 Que nong, que dò TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191427 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG Còn hiệu lực
19/12/2019

92542 Que nong/ thăm dò tử cung dùng trong sản khoa các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 383/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

92543 Que phẫu tích đơn cực dùng cho thuật nội soi ổ bụng, các loại, các cỡ. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 1804/DND-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/10/2022

92544 Que phết tế bào âm đạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1890 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

92545 Que phết thu mẫu hầu họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1186/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM Còn hiệu lực
06/10/2020

92546 Que phết thu mẫu tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1186/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM Còn hiệu lực
06/10/2020

92547 Que phết tự lấy mẫu âm đạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3597/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2023

92548 Que quấn bông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190731 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
20/09/2019

92549 Que tăm bông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210111 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
26/02/2021

92550 Que tăm bông TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
29/05/2021