STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92551 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210964 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
14/12/2021

92552 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0489/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNITEK Còn hiệu lực
29/12/2021

92553 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 29/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Còn hiệu lực
03/01/2022

92554 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1923/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

92555 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC PL2022-0117 Còn hiệu lực
25/01/2022

92556 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÀO DUY CƯỜNG 01-2022/PL-TDC Còn hiệu lực
27/02/2022

92557 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1642/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2023

92558 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 83/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2023

92559 Que lấy mẫu bệnh phẩm (Que lấy mẫu bệnh phẩm Nam/ Que lấy mẫu bệnh phẩm Nữ)/ Que tăm bông/ Que tăm bông trong ống/ Que gòn/ Que xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ 09/PL-KTDA/PH;170000148/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Phúc Hà Còn hiệu lực
21/07/2021

92560 Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 165 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
01/10/2021