STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92561 Ống dẫn lưu màng phổi thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 001 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
05/08/2019

92562 Ống dẫn lưu màng phổi thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 045 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/09/2020

92563 Ống dẫn lưu màng phổi thẳng có kèm trocar các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 045 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/09/2020

92564 Ống dẫn lưu mao dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 03.21/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
22/03/2021

92565 Ống dẫn lưu mao dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 04.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

92566 Ống dẫn lưu mao dẫn / Penrose drain TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 13.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

92567 Ống dẫn lưu mật (stent) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00109-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/05/2021

92568 Ống dẫn lưu mật (stent) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00111-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/05/2021

92569 Ống dẫn lưu màu vàng, màu xanh bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 108/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế hóa chất và hóa mỹ phẩm Còn hiệu lực
28/04/2021

92570 Ống dẫn lưu mở màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 87/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023