STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92561 Vít chằng chéo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 842 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Y tế Thành Ân Còn hiệu lực
05/03/2020

92562 Vít chằng chéo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 841 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Y tế Thành Ân Còn hiệu lực
05/03/2020

92563 Vít chằng chéo cố định chiều dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021510/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
30/10/2021

92564 Vít chằng chéo dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019102BS/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

92565 Vít chèn không tiêu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181821 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH Còn hiệu lực
17/08/2021

92566 Vít chèn tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181820 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH Còn hiệu lực
17/08/2021

92567 Vít chỉ khâu sụn chêm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

92568 Vít chỉ khâu chóp xoay khớp vai TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 61/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
12/09/2019

92569 Vít chỉ khâu chóp xoay khớp vai TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-40/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

92570 Vít chỉ khâu khớp vai TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 61/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
12/09/2019