STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92571 Ống TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3929-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

92572 Ống nội soi niệu quản mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 43121CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trivina Còn hiệu lực
03/08/2021

92573 Ống SPT-50 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 266/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

92574 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0073-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/03/2023

92575 Óng ( dây) nối hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/11/2022

92576 Óng ( dây) nối hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

92577 Ống (20 G / 0.9 mm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

92578 Ống (dây) thông đường tiểu (1 hoặc 2 hoặc 3 nhánh) (dụng cụ chuyên dùng để hỗ trợ bệnh nhân thông tiểu trong lúc mổ và điều trị vết thương sau khi mổ) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 073-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/03/2021

92579 Ống (đè lưỡi) thông khí, Airway TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 013-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
05/07/2019

92580 Ống / dây nối mở rộng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 287/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020