STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92591 Que lấy mẫu vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 192 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2022

92592 Que lấy mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN 209/VT/PLTBYT-SWAB Công ty TNHH TM DV Vũ Thuận Còn hiệu lực
27/06/2019

92593 Que lấy nước bọt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1394/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
09/10/2020

92594 Que luồn dưới da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/130 Còn hiệu lực
17/08/2023

92595 Que luồn dưới da - Passers TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 41/MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

92596 Que nhựa quấn gòn 150mm, tiệt trùng rời trong ống nghiệm nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

92597 Que nhựa quấn gòn vi sinh dài150 mm, tiệt trùng rời, trong bọc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

92598 Que nhuộm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1641/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Gomed Còn hiệu lực
14/07/2019

92599 Que nhuộm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0011/2022/PCBPL-VM Còn hiệu lực
17/05/2022

92600 Que nong Amplatz TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 15/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/10/2023