STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92601 Đai bảo vệ đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/25082022/BCPBL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

92602 Đai bảo vệ đầu gối VANTELIN COOL FIT/ VANTELIN SUPPORT COOL FIT Knee TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3701 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOWA COMPANY, LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
24/03/2021

92603 Đai bó Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2232021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Y tế Gia Ngọc Còn hiệu lực
29/06/2021

92604 Đai cẳng tay (trái phải) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

92605 Đai cánh, cẳng tay trái – phải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

92606 Đai chỉnh hình nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 009/2022/CV-GS Còn hiệu lực
19/01/2022

92607 Đai chỉnh hình nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 008/2022/CV-GS Còn hiệu lực
18/02/2022

92608 Đai chống gù GOOD BACK TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 131/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

92609 Đai chống xoay cẳng bàn chân vải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

92610 Đai chống xoay đùi bàn chân vải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019