STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92601 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200306 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần tiêu chuẩn G7 Còn hiệu lực
03/08/2020

92602 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

92603 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 135 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
21/07/2021

92604 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0269/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
19/09/2021

92605 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00269/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
02/10/2021

92606 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH THÀNH 2022/01 PL-MT Còn hiệu lực
26/04/2022

92607 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2096/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

92608 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán và đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU 202302/BPL-VIETCHAU Còn hiệu lực
04/10/2023

92609 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán và đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG TRƯỜNG MINH 022024/TM Còn hiệu lực
12/06/2024

92610 Nhiệt kế hồng ngoại. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SIÊU THANH 04/2022/PL-ST Còn hiệu lực
22/09/2022