STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92611 Yếm nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 49.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
29/11/2019

92612 YOUNG X BED LED TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 465-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu V Ultra Còn hiệu lực
26/08/2019

92613 ZINCDEPROTEINIZINGSOLUTION(zn) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2466-4CL Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Gs Đã thu hồi
12/12/2019

92614 ZINCDEPROTEINIZINGSOLUTION(zn) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2466-4CL26/03/19 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Gs Còn hiệu lực
24/12/2019

92615  Bộ kim lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 337/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
21/10/2021

92616  Kim lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-309/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

92617  Kim lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-310/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

92618 Đá bọt đánh bóng răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

92619 Đá bọt đánh bóng răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

92620 ĐAI BẢO VỆ các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3395-1 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOWA COMPANY, LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/03/2021