STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92651 Que thử dùng cho máy xét nghiệm đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NL-OSANG/1700000O9/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

92652 Que thử dùng cho máy đa chức năng test nhanh các chỉ số máu (Glucose, Cholesterol, UricAcid, Hemoglobin) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200057.2 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
31/03/2020

92653 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 21/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

92654 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020023/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
16/09/2020

92655 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020022/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
16/09/2020

92656 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 02/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/04/2022

92657 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT 02/2022/PLTTBYT-MXV Còn hiệu lực
27/05/2022

92658 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2000/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

92659 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 26/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

92660 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0509/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019