STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92651 Vít chỉ neo khớp vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 005/CMD/0919 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
18/09/2019

92652 Vít chỉ neo khớp vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 006/CMD/0919 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
18/09/2019

92653 Vít chỉ neo khớp vai khâu sụn viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM37-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
25/05/2020

92654 Vít chỉ neo khớp vai khâu sụn viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM16-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
25/05/2020

92655 Vít chỉ neo lắp sẵn TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
24/10/2022

92656 Vít chỉ neo nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 019/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020

92657 Vít chỉ neo nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 137/CMD/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
30/10/2020

92658 Vít chỉ neo sinh học tự tiêu Biocomposite Bankas (Bankas- Reinforced Suture Biocomposite Anchor) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1703/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

92659 Vít chỉ neo sinh học tự tiêu Biocomposite Basat (Basat- Reinforced Suture Biocomposite Anchor) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1703/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

92660 Vít chỉ neo sinh học tự tiêu Biocomposite Pentas (Pentas- Reinforced Suture Biocomposite Anchor) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1703/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020