STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92661 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-30.18/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

92662 Ngáng miệng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1516/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
13/01/2021

92663 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-04/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

92664 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-04/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

92665 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-05/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

92666 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM 02/2022/BPL-HAT-MED Còn hiệu lực
07/09/2022

92667 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-45/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/11/2022

92668 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 10:PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

92669 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 10/2023/BPL-CA Còn hiệu lực
24/07/2023

92670 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1001- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2023