STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92671 Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoClose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BG PROTECH 01/PLTTBYT/BGP-WAK Còn hiệu lực
10/03/2023

92672 Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM 02/PLTTBYT/BIO-ORIGEN Còn hiệu lực
25/05/2022

92673 Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore 10-25ml (CryoStore 25 EVA Freezing Bag, 10 - 25 ml, TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3449PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
11/11/2020

92674 Túi bảo quản đông sâu tế bào gốc 50mL (CryoMACS Freezing Bag 50) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3244-1S22/4/2020 PL-TTDV Công Ty TNHH Biogroup Vietnam Còn hiệu lực
11/11/2020

92675 Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
06/01/2021

92676 Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn CryoStore 5x6ml (CryoStore Multi-Chamber Bag) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
12/10/2020

92677 Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn CryoStore 5x6ml(CryoStore Multi-Chamber Bag) ,Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn CryoStore 4x6ml (CryoStore Multi-Chamber Bag),Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore(các loại) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
21/05/2021

92678 Túi bảo vệ hệ thống kính vi phẫu, hệ thống định vị trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 03/2019/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
03/06/2019

92679 Túi bệnh phẩm mổ nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VP002/170000073/ PCBPL-BYT Công ty CP TM- DV-XNK Viên Phát Đã thu hồi
20/12/2019

92680 Túi bệnh phẩm mổ nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VP002/170000073/ PCBPL-BYT (ban hieu chinh) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Còn hiệu lực
21/10/2020