STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92681 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020023/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
16/09/2020

92682 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020022/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
16/09/2020

92683 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 02/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/04/2022

92684 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT 02/2022/PLTTBYT-MXV Còn hiệu lực
27/05/2022

92685 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2000/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

92686 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 26/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

92687 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0509/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

92688 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0599/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

92689 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0600/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

92690 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0601/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019