STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92681 Túi bệnh phẩm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC 001/KQPL-VĐ Còn hiệu lực
18/01/2023

92682 Túi bọc camera phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 70/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/11/2022

92683 Túi bọc kháng khuẩn máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

92684 Túi bọc đầu dò sử dụng nhiều lần dùng cho Hệ thống định vị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PL1004/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

92685 Túi bơm áp lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181172 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Còn hiệu lực
16/07/2020

92686 Túi bóp (bao đo) áp lực truyền dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0036-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

92687 Túi bóp áp lực truyền dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 029 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
23/07/2019

92688 Túi bóp áp lực truyền dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0066-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2023

92689 TÚI BÓP ÁP LỰC TRUYỀN DỊCH CÓ ĐỒNG HỒ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 008 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
08/07/2019

92690 Túi cách ly TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 183-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
18/03/2020