STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92691 Ống dẫn lưu thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1973 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

92692 Ống dẫn lưu thận qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 06-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
20/04/2021

92693 Ống dẫn lưu thận qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 03_VCPL22 Còn hiệu lực
26/05/2022

92694 Ống dẫn lưu thận ra da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 07-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020

92695 Ống dẫn lưu và nuôi ăn đường mũi họng ,dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 771/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
21/06/2021

92696 Ống dẫn lưu và nuôi ăn đường mũi họng, hỗng tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 771/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
21/06/2021

92697 Ống dẫn lưu đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01208017 Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Long Bình Còn hiệu lực
08/08/2019

92698 Ống dẫn lưu đường mật bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK04-ML23/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2023

92699 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/03/Rev2 Còn hiệu lực
06/02/2023

92700 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/03/Rev3 Còn hiệu lực
03/08/2023