STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92711 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT 03/PL/KTNP Còn hiệu lực
02/11/2022

92712 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 10/AB Còn hiệu lực
17/11/2022

92713 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN 01/2023/PLTBYT Đã thu hồi
31/01/2023

92714 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN 01/2023/PLTBYT Còn hiệu lực
31/01/2023

92715 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 19/BPL-OST Còn hiệu lực
22/05/2023

92716 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 20/BPL-OST Còn hiệu lực
22/05/2023

92717 Que thử nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 270523/HN-Chungdo Còn hiệu lực
29/05/2023

92718 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1773/Veda/PLTTB_PM Đã thu hồi
07/08/2023

92719 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN AK GLOBAL VIỆT NAM 02/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2023

92720 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC KHANG 02/2023/YTPK-PLCBB Còn hiệu lực
25/08/2023