STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92721 Quần lót dùng một lần các loại ADULT PANTS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ 02/2022-NK/HPMD Còn hiệu lực
11/06/2022

92722 Quần phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KA CHI Đã thu hồi
16/09/2021

92723 Quần phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KA CHI Còn hiệu lực
16/09/2021

92724 Quần vớ phẫu thuật - Ope Kyutto W-ST TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 252022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

92725 QuantiVirus HPV E6/E7 mRNA Completed Kit (kit phát hiện vùng gen E6/E7 trong xét nghiệm HPV) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1137/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

92726 Quần áo bảo hộ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED0918 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2020

92727 Quần áo cách ly TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED0918 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2020

92728 Quần áo chì TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 277-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HCM Còn hiệu lực
07/09/2020

92729 Quần áo thí nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0918 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2020

92730 Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT 0504.1/2023/KQPLTTBYT-TP Còn hiệu lực
09/05/2023