STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92721 Nhiệt kế y học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 056-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
19/08/2019

92722 Nhiệt kế y học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 126-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
19/08/2019

92723 Nhiệt kế y học Famed TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A 14062022/BPL-HHA Còn hiệu lực
14/06/2022

92724 Nhiệt kế y khoa CRW-23 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 1506.2023/PLHMP Còn hiệu lực
11/01/2024

92725 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210674-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Còn hiệu lực
19/08/2021

92726 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 12/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

92727 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92728 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL36/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
24/06/2019

92729 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54BPL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
25/06/2019

92730 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019