STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92731 Nguồn sáng nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 31/2023/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
20/10/2023

92732 Nguồn sáng nội soi ổ bụng ( Công nghệ LED ) và phụ kiện: dây nguồn, dây dẫn sáng, Adapter gắn dây dẫn sáng, Adapter gắn ống soi với dây dẫn sáng. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 0122/170000083/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa Còn hiệu lực
08/01/2022

92733 Nguồn sáng nội soi và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 02/24/PL-TP/RW Còn hiệu lực
04/02/2024

92734 Nguồn sáng nội soi đèn LED TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 439/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

92735 Nguồn sáng nội soi đèn LED TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 498/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

92736 Nguồn sáng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED1221 CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/12/2021

92737 Nguồn sáng, dây dẫn sáng (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

92738 NHÁM KẼ KIM LOẠI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 20-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

92739 Nhám mài kẽ răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2460 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

92740 Nhãn áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1377/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
03/09/2020