STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92761 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3873S PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2021

92762 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP08072021-02/170000112/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ An Phúc Còn hiệu lực
13/07/2021

92763 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1082/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/07/2021

92764 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á 0607/Swab/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
27/07/2021

92765 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 145 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021

92766 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021346/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Còn hiệu lực
16/08/2021

92767 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 70821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Còn hiệu lực
06/09/2021

92768 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1834/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
06/09/2021

92769 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 87/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối Cleantec Đã thu hồi
06/09/2021

92770 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3998 PL-TTDV Công ty cổ phần Phát triển Hoàng Quân Việt Nam Còn hiệu lực
07/09/2021