STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92801 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI : 500/ 180000028/ PCBPL-BYT : CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
19/10/2019

92802 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 86/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
24/06/2020

92803 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181170-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
20/07/2020

92804 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 34/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

92805 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 35/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

92806 Ống dẫn lưu dịch (Polymed Redon drain tube) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 291 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ LA VANG Còn hiệu lực
22/11/2019

92807 Ống dẫn lưu dịch màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 34/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023

92808 Ống dẫn lưu dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 172/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
15/07/2020

92809 Ống dẫn lưu kèm dụng cụ cố định ống thông Resolve®+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 23/170000124/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và Thiết Bị Y Tế Long Bình Còn hiệu lực
26/06/2019

92810 Ống dẫn lưu không khóa Resolve® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 22/170000124/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và Thiết Bị Y Tế Long Bình Còn hiệu lực
26/06/2019