STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92811 Que thử nhanh Dengue TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 020622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92812 Que thử nhanh dùng cho máy thử máu đa năng Accu Answer TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 27.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
03/11/2020

92813 Que thử nhanh FOB TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 030622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92814 Que thử nhanh H. pylori TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 040622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92815 Que thử nhanh HAV lgM/lgG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 050622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92816 Que thử nhanh HCG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 060622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92817 Que thử nhanh HEV lgM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 070622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92818 Que thử nhanh Malaria TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 080622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92819 Que thử nhanh MET TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 090622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92820 Que thử nhanh Multi-5 Drug/ Multi-6 Drug TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 100622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022