STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92811 Nhíp kẹp cơ , Sonde đuôi heo ,Thanh đè mống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM001/170000073/ PCBPL-BYT (cty Sao Mai) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/12/2019

92812 Nhíp kết mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 18120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

92813 Nhíp không mấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 19120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

92814 Nhíp không mấu các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 2906222/ Instruments/ Allgaier/ Germany Còn hiệu lực
08/01/2024

92815 Nhíp lưỡng cực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-49/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2022

92816 Nhíp lưỡng cực (có hoặc không có kênh hút) TTBYT Loại C VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 51/082023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
11/08/2023

92817 Nhíp mô tiêu chuẩn Thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài 160 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023

92818 Nhíp mống mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 20120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

92819 Nhíp nhổ lông quặm (Nhíp nhổ lông mi) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 22120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

92820 Nhíp phẫm thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT,.. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
26/08/2019