STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92821 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1048 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
23/12/2019

92822 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0320CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2020

92823 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 128-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/06/2020

92824 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 03PL/ESCO Còn hiệu lực
13/12/2022

92825 Tủ lạnh âm sâu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 49/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

92826 Tủ lạnh âm sâu/ Freezer/ Deep freezer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

92827 Tủ lạnh bảo quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1044/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TASUCO Còn hiệu lực
24/12/2019

92828 Tủ lạnh bảo quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 570/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
12/08/2021

92829 Tủ lạnh bảo quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 28/PL/AH Còn hiệu lực
31/05/2023

92830 Tủ lạnh bảo quản dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 22-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
26/06/2019