STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92861 Nhiệt kế điện tử (dùng đo thân nhiệt) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 10.18/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
11/07/2019

92862 Nhiệt kế điện tử 01690-410 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG PL04/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

92863 Nhiệt kế điện tử (Digital Thermometer Digibaby) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 135/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bristar Còn hiệu lực
06/10/2020

92864 Nhiệt kế điện tử (TDK婦人用電子体温計) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 584.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI DINOS Còn hiệu lực
27/11/2021

92865 Nhiệt kế điện tử (đo qua trán)-MC720 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 13.18/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
16/07/2019

92866 Nhiệt kế điện tử bấm trán kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 19/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
27/06/2019

92867 Nhiệt kế điện tử các loại. TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 23/170000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
19/09/2020

92868 Nhiệt kế điện tử dán nách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020423/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Còn hiệu lực
03/08/2021

92869 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0180 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THIÊN THỜI ĐẠI Còn hiệu lực
28/04/2020

92870 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0183 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
28/04/2020