STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92921 Ống dẫn lưu mao dẫn / Penrose drain TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 13.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

92922 Ống dẫn lưu mật (stent) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00109-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/05/2021

92923 Ống dẫn lưu mật (stent) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00111-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/05/2021

92924 Ống dẫn lưu màu vàng, màu xanh bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 108/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế hóa chất và hóa mỹ phẩm Còn hiệu lực
28/04/2021

92925 Ống dẫn lưu mở màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 87/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

92926 Ống dẫn lưu mũi mật sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5652021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021

92927 Ống dẫn lưu ngực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 87/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

92928 Ống dẫn lưu nhân tạo điều trị glaucoma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 249/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

92929 Ống dẫn lưu niệu quản 2 đầu mở hình chữ J các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 38/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

92930 Ống dẫn lưu niệu quản 2 đầu mở hình chữ J chất liệu Silicone các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 38/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020