STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92931 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D), hòa hợp phân nhóm ABO và Rh (D), định tính kháng thể bất thường và hòa hợp truyền máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 285/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

92932 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ Rh (C, E, c, e) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 278/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

92933 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 280/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

92934 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu Cw (Rh8) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-193REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

92935 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu Jk a, Jk b TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-058/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/06/2023

92936 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu K, k TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-014/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/05/2023

92937 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu P1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-180REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/10/2021

92938 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên Legionella pneumophila phân nhóm 1 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/SCR07_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

92939 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 02-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

92940 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 04-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022