STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92941 Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.03/BPL-TDH Còn hiệu lực
07/03/2022

92942 Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp, nghiệm pháp Coombs và D yếu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.06/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/03/2022

92943 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 284/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

92944 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 287/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

92945 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 174/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/08/2023

92946 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 28LH/PL-2023 Còn hiệu lực
18/08/2023

92947 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 288/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

92948 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 116/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
05/08/2021

92949 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 276/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

92950 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 277/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022