STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92941 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm và dụng cụ đánh dấu củng mạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/02/Rev1 Còn hiệu lực
31/08/2022

92942 Ống dẫn máu cho máy lọc thận TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 369.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH M.E.NIKKISO VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2021

92943 Ống dẫn nhiệt và thông khí TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 55-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
27/09/2021

92944 Ống dẫn niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210421 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
25/06/2021

92945 Ống dẫn nước cho máy bơm tưới của hệ thống cắt đốt điện sinh lý tim SMARTABLATE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-367-2023 Còn hiệu lực
12/07/2023

92946 Ống dẫn nước tưới rửa sử dụng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 143/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/10/2022

92947 Ống dẫn oxy 82” TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018188 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
19/07/2019

92948 Ống dẫn sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181451 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
15/01/2021

92949 Ống dẫn sáng cho soi vi phẫu thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 06/24/PL-TP/RW Còn hiệu lực
04/03/2024

92950 Ống dẫn thức ăn đường mũi đến hỗng tràng TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 21/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023