STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92951 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên Streptococcus pneumoniae TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/SCR06_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

92952 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên virus sốt xuất huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 22LH/PL-2023 Còn hiệu lực
02/08/2023

92953 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 10LH/PL-2022 Còn hiệu lực
21/02/2022

92954 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (sàng lọc, nhận diện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 03-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

92955 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (sàng lọc, nhận diện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 05-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

92956 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường, hòa hợp và định nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.04/BPL-TDH Còn hiệu lực
10/03/2022

92957 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO, hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu, kháng nguyên hồng cầu và kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 279/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

92958 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu, kháng nguyên hồng cầu và kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 275/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

92959 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể hồng cầu trong định nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0349/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
08/11/2021

92960 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể IgG/IgM kháng virus sốt xuất huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 23LH/PL-2023 Còn hiệu lực
02/08/2023