STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92961 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu P1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-180REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/10/2021

92962 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên Legionella pneumophila phân nhóm 1 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/SCR07_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

92963 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 02-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

92964 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 04-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

92965 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 05LH/PL-2022 Còn hiệu lực
14/02/2022

92966 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 07LH/PL-2022 Còn hiệu lực
15/02/2022

92967 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/SCR05_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

92968 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS T&T GLOBAL 0902/22/TT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

92969 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên Streptococcus pneumoniae TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/SCR06_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

92970 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên virus sốt xuất huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 22LH/PL-2023 Còn hiệu lực
02/08/2023