STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92971 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018114 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
23/12/2019

92972 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3298-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Còn hiệu lực
02/07/2020

92973 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3974 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
12/08/2021

92974 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI 69/2022/PL-HCG Còn hiệu lực
10/10/2023

92975 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO 123. PLA/MERINCO Còn hiệu lực
23/01/2024

92976 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO ME2203/2024 Còn hiệu lực
22/03/2024

92977 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI 07/2024/PL-HCG Còn hiệu lực
08/04/2024

92978 Ống hút dịch phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-14/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
22/02/2021

92979 Ống hút dịch phẫu thuật Yanhauer TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1709/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medicent Còn hiệu lực
07/08/2019

92980 Ống hút dịch phẫu thuật Yankauer TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1424/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Đã thu hồi
17/01/2020