STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92981 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI 90922-TH/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/09/2022

92982 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-28/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/10/2022

92983 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-34/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2022

92984 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 123/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
10/12/2022

92985 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 353/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
17/04/2023

92986 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 364/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
24/04/2023

92987 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

92988 ống hút phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 552/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
15/03/2024

92989 Ống hút phẫu thuật kèm tay cầm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 686/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2019

92990 Ống hút phẫu thuật kèm đầu hút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 630/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019