STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92991 NHỎ TAI BẢO AN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 13421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯỢC BẢO AN Còn hiệu lực
27/09/2021

92992 Nhỏ tai Belox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 22/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

92993 Nhỏ tai Enotic TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 23/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

92994 NHỎ TAI ETIKON DROPS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA PL/06/11/23/CZ Còn hiệu lực
24/01/2024

92995 NHỎ TAI MŨI HỌNG SINH HỌC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÁI VẠN XUÂN 01:PL/TVX Còn hiệu lực
23/05/2023

92996 NHỎ VI SINH TAI MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO LG 03/2024/PL-BIOLG Còn hiệu lực
10/05/2024

92997 Nhỏ Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 969/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH Đã thu hồi
18/12/2021

92998 NHỎ XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH 02:2022/PL-TYL Còn hiệu lực
27/01/2022

92999 Nhỏ xoang Nasal Drop TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2987 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
10/12/2019

93000 Nhóm bộ hóa chất sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1145/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021