STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92991 Thiết bị di chuyển bệnh nhân EZ Mover TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

92992 Thiết bị di chuyển và hỗ trợ bệnh nhân đứng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

92993 Thiết bị di chuyển và hỗ trợ bệnh nhân đứng bằng điện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

92994 Thiết bị diệt khuẩn không khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MES-ENGINEERING VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/03/2020

92995 Thiết bị dò gamma TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS 300622/KQPL-MSC Còn hiệu lực
30/06/2022

92996 Thiết bị dò gamma và phụ kiện trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 02-PCBPL/PHARMA-BYT Còn hiệu lực
22/02/2023

92997 Thiết bị dò gamma và phụ kiện trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 05-PCBPL/PHARMA-BYT Còn hiệu lực
19/07/2023

92998 Thiết bị do nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 66/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

92999 Thiết bị dò phóng xạ và phụ kiện trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 01-PCBPL/PHARMA-BYT Đã thu hồi
11/01/2023

93000 Thiết bị dụng cụ phẫu thuật tim các loại TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2048 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga Còn hiệu lực
17/03/2021