STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93051 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 26/170000001/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
27/02/2020

93052 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 25/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
27/02/2020

93053 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 25/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
27/02/2020

93054 Nhũ tương tạo màng bảo vệ da vùng hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 23221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỀN HOÀ BÌNH Còn hiệu lực
10/04/2021

93055 Nhựa nền Acrylics cho chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 145-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
01/04/2020

93056 Nhựa ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 10/2023/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
21/07/2023

93057 Nhựa nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BITEC GLOBAL VIỆT NAM 02-2022/KQPL-BITEC Còn hiệu lực
15/11/2022

93058 Nhựa nha khoa 3D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RAY VINA 03/2022/PLB-RAYVINA Còn hiệu lực
04/07/2022

93059 Nhựa tự cứng nha khoa (PATTERN RESIN) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0424PATTE-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

93060 Nhựa tự cứng, nhựa nấu nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 06-25122023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024