STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93091 Nhóm: Kẹp phẫu thuật Foerster: các cỡ chiều dài; cong/ thẳng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 189-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
16/09/2019

93092 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 374-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN A. MENARINI SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/06/2020

93093 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 216-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
14/11/2019

93094 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 089-EIMI/2021/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
26/03/2021

93095 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 103-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
09/04/2021

93096 Nhũ tương nhỏ mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3757-1S PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Hà Nội Còn hiệu lực
07/06/2021

93097 Nhũ tương nhỏ mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2844-2CL23/8/2019 PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Hà Nội Còn hiệu lực
23/06/2021

93098 Nhũ tương nhỏ mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2844-2CL 23/8/2019 PL-TTDV Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam Còn hiệu lực
18/11/2021

93099 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 587/21/170000116/PCBPL-BYT. Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Còn hiệu lực
19/08/2021

93100 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn (Tên thương mại: Phiphos) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 935/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
31/03/2023