STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93111 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 87221CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Tư Vấn Phát Triển Đầu Tư Và Thương Mại Thanh Quang Còn hiệu lực
19/10/2021

93112 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2115A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHANG NHIÊN Còn hiệu lực
20/10/2021

93113 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82721CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Mai Còn hiệu lực
22/10/2021

93114 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO Còn hiệu lực
19/11/2021

93115 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 95/170000086/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
23/11/2021

93116 Nhiệt Kế Điện Tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUECOM VINA BLV20220111/CV01 Còn hiệu lực
17/01/2022

93117 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 97/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

93118 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 02.03/PCBPL-BIO_MT Còn hiệu lực
02/03/2022

93119 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 05/2022/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
10/03/2022

93120 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 14.03/PCBPL_MT.PRO Còn hiệu lực
14/03/2022