STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93231 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

93232 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

93233 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1540/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

93234 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2872A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

93235 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 1988 04/2023/PLB-1998 Còn hiệu lực
26/06/2023

93236 Răng giả bằng nhựa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 280-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dentaluck Còn hiệu lực
29/04/2020

93237 RĂNG GIẢ BẰNG NHỰA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2022 Đã thu hồi
08/09/2022

93238 Răng giả bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

93239 Răng giả bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN 17031NK/NKL-PCBPL-B Còn hiệu lực
09/03/2023

93240 Răng giả bằng nhựa bán thành phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO 01/2022/ACESO-TTBYT Đã thu hồi
16/08/2022