STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93351 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 152A-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
21/08/2020

93352 Ống thông niệu quản TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 462/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế ADC Còn hiệu lực
12/01/2021

93353 Ống thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210146 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Còn hiệu lực
16/03/2021

93354 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1402 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Còn hiệu lực
07/10/2021

93355 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1968 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

93356 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0175-1/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/10/2021

93357 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0180/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

93358 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2280/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022

93359 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0160-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2022

93360 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 455CL11/8/17PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/04/2022