STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93371 Ống thông niệu quản 2 nòng (Dual Lumen Ureteral Catheters TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0192 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

93372 Ống thông niệu quản 6 mắt đầu thẳng dạng đầu sáo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

93373 Ống thông niệu quản Adapter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 462/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

93374 Ống thông niệu quản các size TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 120-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
18/06/2020

93375 Ống thông niệu quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210422 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
25/06/2021

93376 Ống Thông Niệu Quản có bóng / Ureteral Dilation Ballon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1354/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
01/09/2020

93377 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2052CL10/8/18 PL-TTDV/ Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
23/11/2019

93378 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4098-2 PL-TTDV Đã thu hồi
24/01/2022

93379 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4099-1 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/01/2022

93380 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 4099-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022