STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93381 Ống thông niệu quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210422 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
25/06/2021

93382 Ống Thông Niệu Quản có bóng / Ureteral Dilation Ballon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1354/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
01/09/2020

93383 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2052CL10/8/18 PL-TTDV/ Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
23/11/2019

93384 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4098-2 PL-TTDV Đã thu hồi
24/01/2022

93385 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4099-1 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/01/2022

93386 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 4099-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

93387 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 0817/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
17/08/2022

93388 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2014 PL-TTDV Còn hiệu lực
01/08/2023

93389 Ống thông niệu quản Double J - Double J stent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 14/170000149/PCBPL-BYT Công ty cổ phần ADK Còn hiệu lực
14/05/2020

93390 Ống thông niệu quản Double J - Double J stent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 40/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
08/06/2020