STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93431 Ống thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 1510/2022/PL-TA Còn hiệu lực
12/07/2023

93432 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2023-84/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/07/2023

93433 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 14/KQPLHTP Còn hiệu lực
24/08/2023

93434 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2601/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

93435 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 141023/PL-AG Còn hiệu lực
14/10/2023

93436 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 003/024-MED/PLTBYT/Aster-UC Còn hiệu lực
22/01/2024

93437 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VINDRAY 1007/CV Còn hiệu lực
07/02/2024

93438 Ống thông niệu quản loại 2 đầu J, có dây dẫn đường TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 07/24-MDT/PL Còn hiệu lực
26/01/2024

93439 Ống thông niệu quản loại 2 đầu J, không dây dẫn đường TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 04/23-MDT/PL Còn hiệu lực
28/12/2023

93440 Ống thông niệu quản (Ureteral Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181428 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
15/01/2021