STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93471 Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á BCT/DEMO/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
19/08/2021

93472 Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á BCT/ DEMO/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
19/08/2021

93473 Ống nghiệm lấy mẫu chân không dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-2507PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
26/07/2023

93474 Ống nghiệm lấy máu chân không dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLD STAR VIỆT NAM PL002/2023/GS Còn hiệu lực
04/11/2023

93475 Ống nghiệm lấy máu chân không glucose TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191140 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
31/03/2020

93476 ỐNG NGHIỆM LẤY MÁU CHÂN KHÔNG HTM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0108-0922/PL-HTM Còn hiệu lực
26/09/2022

93477 ỐNG NGHIỆM LẤY MÁU CHÂN KHÔNG HTM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0054-0823/PL-HTM Còn hiệu lực
01/09/2023

93478 Ống nghiệm lấy máu chân không VATRACY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 42/2023/WEM-LHSP Còn hiệu lực
13/10/2023

93479 Ống nghiệm lấy máu chân không vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018531 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
19/07/2019

93480 Ống nghiệm lấy máu chân không, không chứa chất chống đông (Disposable blood Collection tube plain tube vacuum) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH 02/PL- NTT Còn hiệu lực
22/09/2022