STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93481 Ống nghe tim phổi, tim mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TPMED 03-TPMED/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/10/2023

93482 Ống nghe tim thai; Hộp đựng dụng cụ 19x33cm; Thước đo khung chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01101117 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tư Vấn Đầu Tư Mai Xuân Còn hiệu lực
20/08/2019

93483 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01021018 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
22/08/2019

93484 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Số: 03/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

93485 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

93486 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

93487 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 05/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

93488 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

93489 Ống nghe y khoa Littmann TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190998 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

93490 Ống nghe y khoa Littmann TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200126 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/06/2021