STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93501 Ống ngiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 7/20/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
14/01/2020

93502 Ống ngoài trocar có rãnh cố định đa dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-329-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
18/06/2019

93503 Ống ngoài trocar có rãnh cố định đa dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-277-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
26/08/2021

93504 Ống ngoài trocar có rãnh cố định đa dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-625-2023 Còn hiệu lực
29/02/2024

93505 Ống ngoài trocar có rãnh cố định đa dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-626-2023 Còn hiệu lực
29/02/2024

93506 Ống ngoài trocar phẫu thuật lồng ngực với nòng trong đầu tròn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-725-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

93507 Ống nhỏ giọt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 91/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019

93508 Ống nhỏ giọt ; Ống Eppendorf ; Cốc đựng mẫu ; Ống CRYO ; Ống nghiệm. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 82/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

93509 Ống nhỏ giọt bằng thủy tinh có chia liều phân vạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA001/170000073/ PCBPL-BYT (Natura) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURA Còn hiệu lực
22/12/2019

93510 Ống nhỏ giọt các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 08/2023/PA-BPL Còn hiệu lực
17/08/2023