STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93511 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 21/2023/WEM-LHSP Đã thu hồi
08/12/2023

93512 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 21/2023/WEM-LHSP Đã thu hồi
08/12/2023

93513 Ống nghiệm lấy máu (Non-Vacuum Blood Collection Tube) URI 5 IVD VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 236-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Đã thu hồi
09/01/2021

93514 Ống nghiệm lấy mẫu Cell-Free DNA AMPULAB TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 45.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
10/11/2023

93515 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019525/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

93516 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3905-2 PL-TTDV Công Ty TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

93517 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

93518 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH 01/PL- NTT Còn hiệu lực
22/08/2022

93519 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 2305/CV Còn hiệu lực
25/04/2023

93520 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINDRAY 20230815/PL Còn hiệu lực
16/08/2023