STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93541 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181015 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
04/04/2020

93542 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020265/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

93543 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020265/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

93544 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020265/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

93545 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3298-2 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Còn hiệu lực
02/07/2020

93546 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181295 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
28/09/2020

93547 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 229-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Hasukito Còn hiệu lực
24/12/2021

93548 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DANH 01/2022-PLTTBYT-HD01 Còn hiệu lực
18/01/2022

93549 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DANH 02/2022-PLTTBYT-HD01 Còn hiệu lực
01/03/2022

93550 ỐNG NỐI DÂY MÁY THỞ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 18/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022