STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93551 Ống nghiệm Chân không SODIUM HEPARIN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1129/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

93552 Ống nghiệm chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ 14-19 AP /180000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư y tế An Phú Còn hiệu lực
03/02/2020

93553 Ống nghiệm Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

93554 Ống nghiệm Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

93555 ỐNG NGHIỆM CITRATE 3.2% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1134/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023

93556 ỐNG NGHIỆM CITRATE 3.8% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1135/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023

93557 Ống nghiệm có nắp và không nắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV M.D.JAPAN 002/PLYT/MDJ Còn hiệu lực
24/02/2023

93558 Ống nghiệm dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3858-2 PL-TDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
08/07/2021

93559 ỐNG NGHIỆM EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0034-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
03/03/2021

93560 Ống nghiệm EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021