STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93571 ỐNG NGHIỆM K3 EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1132/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023

93572 Ống nghiệm không hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

93573 Ống nghiệm không hóa chất VMA/ Ống nghiệm Citrate VMA/ Ống nghiệm Serum VMA/ Ống nghiệm Heparin VMA/ Ống nghiệm EDTA VMA/ Ống nghiệm Chimigly VMA/ Lọ nhựa đựng mẫu VMA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0041-0823/PL-HTM Còn hiệu lực
04/08/2023

93574 Ống nghiệm lạnh 1,8 mL 1.8 mL Clear, Plastic Nunc 2D Barcode Insert Cryotube External thread Flat Bottom TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

93575 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018889/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH Còn hiệu lực
13/02/2020

93576 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019525/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

93577 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 94.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Còn hiệu lực
17/04/2021

93578 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021344/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2021

93579 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

93580 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUNO 01/2023/PL-EUNO Còn hiệu lực
04/12/2023