STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93581 Ống nghiệm phản ứng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3908-1 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị Máy móc Âu Châu Còn hiệu lực
23/11/2021

93582 Ống nghiệm phản ứng dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
30/12/2021

93583 Ống nghiệm Plain chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ 01-23AP/180000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

93584 Ống Nghiệm PP (Test Tube PP) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 05/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

93585 Ống nghiệm PS (Test Tube PS) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 06/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

93586 Ống nghiệm Serum TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

93587 Ống nghiệm Serum TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

93588 ỐNG NGHIỆM SERUM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1133/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023

93589 Ống nghiệm Serum 5ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

93590 ỐNG NGHIỆM SODIUM HEPARIN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1137/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023