STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93621 Ống nối hút dịch - Yankauer cannula with connector TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1061/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASENAC Còn hiệu lực
26/08/2020

93622 Ống nối hút dịch - Yankauer cannula with connector TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

93623 Ống nối hút dịch kèm tay nắm – Yankauer cannula with connector + Yankauer Handle TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 218/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASENAC Còn hiệu lực
05/03/2021

93624 Ống nối kèm theo áp kế vòng bít Endotest TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-001a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
26/06/2019

93625 Ống nối kèm theo áp kế vòng bít Endotest TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-001b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
26/06/2019

93626 Ống nội khí phế quản 2 nòng các cỡ từ 28Fr - 41Fr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-142/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
15/09/2021

93627 Ống nội khí quản TTBYT Loại B TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 164/170000051/PCBPL-BYT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Còn hiệu lực
29/06/2019

93628 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 055 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
23/07/2019

93629 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
19/08/2019

93630 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 004 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
19/08/2019