STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93631 Ống nghiệm có nắp và không nắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV M.D.JAPAN 002/PLYT/MDJ Còn hiệu lực
24/02/2023

93632 Ống nghiệm dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3858-2 PL-TDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
08/07/2021

93633 ỐNG NGHIỆM EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0034-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
03/03/2021

93634 Ống nghiệm EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

93635 Ống nghiệm EDTA K2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1123/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
02/06/2023

93636 Ống nghiệm EDTA K2 2ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

93637 Ống nghiệm EDTA K2 5ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

93638 Ống nghiệm Glucose TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

93639 Ống nghiệm Glucose TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

93640 ỐNG NGHIỆM GLUCOSE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1136/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023